اخبار الودگی هوا

عدم کربن زدایی خودروها و مرگ دست کم 90 نفر در تهران

براساس آمار هاى رسمى بین المللى و داخلى بیش از 60 درصد آلودگى کلانشهر هاى جهان متاثر از وسایل حمل و نقل داراى موتور هاى درون سوز مى باشد ،طبق گزارش شوراى شهر تهران گاز هاى اصلى :

  • دى اکسید کربن (CO2)
  • مونوکسید کربن (Co)
  • اکسیدهاى نیتروژن(NOx)
  • دى اکسید گوگرد( SO2)
  • هیدروکربن ها
  • بنزن(C6H6) )

که از اگزوز وسایل نقلیه داراى موتور هاى درون سوز به هوا متساعد مى گردد در فصول سرد سال و در پدیده وارونگى هواى تهران باعث مرگ دست کم 90 نفر در این شهر میگردد که عمده این گاز ها به دلیل رسوبات کربن و عدم کربن زدایى منظم خودرو ها اتفاق مى افتد، آمار رسمى سازمان آمار کشور نشان می دهد بیش از 17 میلیون خودرو پلاك شده در کشور موجود است که 63.4 درصد ( 10778000 ) این خودرو ها بیش از 60000 کیلومتر کار کرده اند و حتى یک بار هم کربن زدایى نشده اند.