کاهش آلودگی هوا

طبق آمار هاى رسمى بین المللى و داخلى بیش از 60 درصد آلودگى کلانشهر هاى جهان متاثر از وسایل حمل و نقل داراى موتور هاى درون سوز مى باشد ،طبق گزارش شوراى شهر تهران گاز هاى اصلى ( دى اکسید کربن (CO2) – مونوکسید کربن (Co) – اکسیدهاى نیتروژن(NOx) – دى اکسید گوگرد( SO2) – هیدروکربن ها – بنزن(C6H6) ) که از اگزوز وسایل نقلیه داراى موتور هاى درون سوز به هوا متساعد مى گردد در فصول سرد سال و در پدیده وارونگى هواى تهران باعث مرگ دست کم 90 نفر در این شهر میگردد که عمده این گاز ها به دلیل رسوبات کربن و عدم کربن زدایى منظم خودرو ها اتفاق مى افتد، طبق آمار رسمى سازمان آمار کشور بیش از 17 میلیون خودرو پلاك شده در کشور موجود است که 63.4 درصد ( 10778000 ) این خودرو ها بیش از 60000 کیلومتر کار کرده اند و حتى یک بار هم کربن زدایى نشده اند.