افزایش طول عمر قطعات خودرو

شمع ها، وایر ها، منیفولد، پیستون ها، سیلندر، سوزن انژکتور ها و حتى دیسک و صفحه کلاچ خودرو از اجزاى اصلى حرکت ( قدرت و شتاب ) خودرو به شمار مى آیند که تجمع دوده و پسماند کربن در تمامى ساختار هاى موتور موجب افزایش فشار و کاهش طول عمر این قطعات مى گردد، طبق مطالعات انجام شده با انجام فرآیند کربن زدایى در دوره هاى 15000 کیلومترى عمر تمامى این قطعات تا 40 درصد افزایش مى یابد. نکته بسیار حائز اهمیت نقش و تاثیرگذارى فرآیند کربن زدایى در افزایش طول عمر و کیفیت روغن موتور است، زیرا کربن زدایى موجب کاهش دماى موتور در هنگام کار مى گردد و همین امر در نهایت سبب افزایش ماندگارى و کیفیت کارکرد روغن موتور میشود.